6029 6963 lene@essenzen.dk

Allerede inden vi bliver født, ligger der forventninger, håb og helt bestemte roller og venter på os i familien. Ofte ønsker vores forældre ikke blot at få et barn, men et barn med et bestemt køn, et bestemt udseende, et bestemt temperament, nogle bestemte evner, en bestemt adfærd, mm. Disse forventninger, håb og roller bliver helt fra starten præget ind i os gennem den måde vi bliver aet, talt til, klappet på håret, læst højt for mm. Familiens roller og forventninger bliver en integreret del af dem vi er, og vi påtager os – ofte uden at være klar over det – at bære og udfylde dem efter bedste evne. Vi er loyale mod familiens håb og forventninger om nødvendigt på bekostning af vores egne ønsker og drømme.

Måden vores liv udfolder sig på, vores følelse af at være tro mod ‘den vi dybest set er’ og graden af lykke vi oplever, vil ofte være tæt forbundet med i hvor høj grad vi matcher vores forældres oprindelige bestilling mht. køn, udseende, temperament, evner, adfærd, etc.

Hvilke håb, forventninger og roller ventede på dig, da du blev født?

Måske lærte du som barn:

 • at være din fars eller din mors fortrolige – ”mors pige”, ”mors dreng”, ”fars pige” …
 • at udleve en livsdrøm, som en af dine forældre ikke formåede
 • at blive fantastisk god til at fornemme andres behov
 • at tage ansvaret for en eller flere søskende eller for at tingene fungerede hjemme
 • at blive meget tidligt selvstændig og uafhængig
 • at leve op til andres forventninger til dig
 • at give afkald på at mærke dine egne behov

Hvis du genkender dig selv i en eller flere af ovenstående sætninger, har du givetvis båret et for stort ansvar for tidligt i din familie og påtaget dig en rolle på bekostning af egne behov.

Det kan komme til udtryk på forskellige måder i dit voksenliv

 • Jeg føler mit liv køre forbi, uden jeg rigtig er med
 • jeg har svært ved at føle med sikkerhed, hvad jeg har behov for
 • jeg føler mig modløs og tom indeni
 • jeg føler en indre uro eller rastløshed, som jeg har svært ved at sætte ord på
 • jeg er styret af hvad andre tænker om mig
 • jeg får nemt dårlig samvittighed over for min familie eller kolleger

Kan du kende dig selv i et eller flere af disse udsagn? Sådan behøver det ikke at være. Systemopstilling kan kaste lys over usynlige loyaliteter og selv gamle mønstre kan ændres.

Her kan du læse om barndommen som personlighedens fundament og om hvordan du kan undgå at blive kidnappet af gamle mønstre.